”Човек се създава от възпитанието” - Екзюпери
Социално-педагогически интернат 
"Христо Ботев"

с. Драгоданово, община Сливен
"Никой не знае какво може да направи, преди да се е опитал." Публий Сир